BKL Security wil graag fungeren als u Keyholding. Wij nemen de zorg voor uw alarmopvolging over, zodat u met een gerust hart de deur van uw bedrijf achter u kunt dichttrekken en van u vrije tijd kunt genieten. Hierdoor hoeft uzelf of medewerkers niet bloot te stellen aan de spanning die elke alarmmelding met zich mee brengt.

Alarmopvolging is een van de kernactiviteiten van BKL Security. Wij zorgen er dus niet alleen voor dat u melding in vertrouwde handen binnenkomt, maar wij dragen ook zorg voor een snelle en adequate opvolging van uw alarmmelding. Elke seconde telt bij iedere calamiteit.

Daarom is een snelle en professionele alarmopvolging een must. BKL Security geeft in een werkwijze weer hoe te handelen in geval van een alarmmelding. Dit is een werkwijze op maat waarin stapsgewijs wordt aangegeven wat er dient te gebeuren. Onze surveillant kent uw pand en locatie. BKL Security zal als eerste de locatie betreden, de situatie beoordelen en zeker stellen. De surveillant verlaat uw pand pas nadat de calamiteit is afgehandeld en de situatie geheel onder controle is.

Wat heeft BKL Security nodig voor een juiste uitvoering van de dienst?

  • Plattegrond(beveiligingssysteem)
  • Een groepenverklaring (beveiligingssysteem)
  • Een toegangssleutel, de meldcode en een telefoonnummer van de eventueel te bellen particuliere alarmcentrale en telefoonnummer(s) van contactpersonen buiten werktijd.

Waarom BKL Security?

  • Betrouwbaarheid, Kwaliteit in Limburg
  • Er wordt altijd op een melding gereageerd
  • Deskundige afhandeling van de alarmmelding
  • Alleen bij een echte calamiteit wordt er gewaarschuwd
  • Schade wordt zo spoedig mogelijk hersteld
  • Een snelle en adequate opvolging kan betekenen dat eventuele vervolgschade beperkt blijft
  • BKL Security is erkend door het Ministerie van Justitie onder ND 3684