Veiligheid door toezicht


De objectbeveiliger van BKL Security weet precies wat zich in en om uw bedrijfspand afspeelt. Hierbij is objectbeveiliging een totaalpakket van diverse taken en/ of diensten.

Het totaalpakket varieert van het te werk stellen van één of meerdere beambten voor een aaneengesloten aantal uren.

Het ene moment is de objectbeveiliger gastheer en het volgende moment treedt hij op als BHV’er of als controleur van in- en uitgaande personen en goederen.

Objectbeveiliging is niet gebouw gebonden, dit wil zeggen dat deze beveiligingsvorm in beginsel op elke gewenste locatie kan worden ingezet. Zo kan objectbeveiliging uiteraard worden toegepast voor de beveiliging van onder andere, kantoorpanden, bedrijventerreinen, zorginstellingen, visitaties of een opslagplaats in bouwfase.

Voordeel van objectbeveiliging is dat er voortdurend een beambte aanwezig is bij het object en dus adequaat kan reageren op de situatie. Op iedere onregelmatigheid of calamiteit die wordt geconstateerd kan onmiddellijk worden gereageerd zodat de juiste maatregelen worden genomen.

BKL Security kenmerkt zich door doeltreffendheid en adequaatheid en onderscheidt zich van andere aanbieders door haar stipte werkwijze, die gebaseerd is op een professionele houding en het waken over de veiligheid van personen en goederen.